Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na wyspecjalizowany personel medyczny, dlatego w roku akademickim 2019/2020 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otworzyła nową ścieżkę kształcenia I stopnia – Pielęgniarstwo. Kandydaci mogą aplikować na studia w języku polskim lub angielskim.

WSIiZ kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo oferuje w trybie weekendowo-popołudniowym. W małych grupach realizowanych będzie ponad 2000 godzin zajęć praktycznych, co zdecydowanie zwiększa efektywność procesu kształcenia. Dodatkowo, na studentów czeka bogata oferta atrakcyjnych szkoleń, zajęć dodatkowych i wizyt studyjnych.

Program kierunku zawiera katalog przedmiotów dotyczących różnych aspektów związanych z pielęgniarstwem. Studenci będą mogli zdobyć rozległą wiedzę z obszernych dziedzin medycznych jak np. chirurgia, anestezjologia czy pediatria.

Absolwenci pielęgniarstwa będą przygotowani do pracy m.in. w szpitalach, poradniach, ośrodkach hospicyjnych, domach opieki, sanatoriach, placówkach nauczania i wychowania, czy w jednostkach systemu ratownictwa medycznego. Zwiększone zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie związane jest z pogarszającym się stanem zdrowia społeczeństwa, a także jego ogólnym starzeniem się i podatnością na choroby cywilizacyjne. Profesjonalna i długotrwała opieka medyczna staje się więc niezbędna.