Sytuacja epidemiczna w kraju uległa poprawie, ale liczba zakażeń nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. W związku z tym, Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podjęły decyzję, że od maja br. zakres zajęć prowadzonych w siedzibie Uczelni (w formie tradycyjnej) będzie nadal bardzo ograniczony.

Od maja na większości kierunków studiów zajęcia realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej (wg dotychczasowego harmonogramu zajęć). Tylko na wybranych kierunkach studiów zajęcia wytypowane do realizacji w formie tradycyjnej będą nadal realizowane w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Dotyczy to kierunków realizowanych w Kolegium Medycznym, studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie – ścieżka anglojęzyczna, dwóch przedmiotów na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz większości kursów językowych.

Władze Uczelni chcą jak najszybciej wrócić do klasycznej dydaktyki, ale jeśli w najbliższych tygodniach nie nastąpi radykalna poprawa sytuacji epidemicznej w kraju, to należy liczyć się z tym, że semestr letni zakończymy wg powyższych zasad (w większości zdalnie). Mamy jednak nadzieję, że do nauki w formie tradycyjnej wrócimy najpóźniej od 1 października 2021 roku” – informuje dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ. 

Więcej informacji na temat studiowania w okresie pandemii znajduje się TUTAJ.