Dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Biologii Komórki.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku.

Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Stopień naukowy nadany 15 października 2020r. przez Radę ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na podstawie oceny osiągnięcia naukowego przedstawionego w cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: ,,Badania nad oddziaływaniem peptydu elastynopochodnego VGVAPG z komórkami układu nerwowego”.

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, rok 2015 – obrona z wyróżnieniem). Tytuł pracy doktorskiej: „Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy w hodowlach in vitro”, praca pod opieką profesor dr hab. Anny Wójtowicz. W latach 2011-2015 uczestnik Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo magister Biotechnologii w specjalności biotechnologia molekularna (tytuł zawodowy: mgr, Uniwersytet Rzeszowski, studia magisterskie 2020-2021). Magister Zootechniki w specjalność Hodowla Zwierząt (tytuł zawodowy: mgr inż., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, studia jednolite magisterskie 2005-2010). Licencjat z Biologii Stosowanej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2008-2011). Ponadto absolwent studiów podyplomowych z Biologii Molekularnej (Uniwersytet Jagielloński 2010-2011) i studium przygotowania pedagogicznego (Akademia Górniczo-Hutnicza 2007-2009).

Był kierownikiem projektów naukowych pt. „Peptyd elastynopochodny VGVAPG jako transporter leków cytostatycznych do komórek nowotworowych” (finansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji, 02.2021 – 07.2021) oraz pt. “Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2015-2017), ponadto brał udział w projektach takich jak :„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” finansowanego w ramach środków Unii Europejskiej; „Warsztaty z Biochemii” finansowanego w ramach Adamed SmartUp Academy; “Rola receptorów estrogenowych, węglowodorów aromatycznych oraz PPAR gamma w mechanizmie działania związków endokrynnie czynnych w neuronach myszy” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Był kierownikiem i wykonawcą licznych projektów wewnętrznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Jest edytorem w czasopiśmie Oxygen (grupa wydawnicza MDPI) oraz edytorem specjalnym w czasopiśmie Applied Sciences (Numer specjalny: Extracellular Matrix Peptides – Matrikines, grupa wydawnicza MDPI). Ponadto, autor ponad 65 recenzji naukowych dla licznych czasopism.

Odbył następujące staże naukowe:
Krajowe:
1. Staż naukowy w Katedrze Biologii Molekularnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Jedności 8, 41-200 Sosnowiec, Polska, 15.08-26.08.2016
2. Staż naukowy w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakład Eksperymentalnej Neuroendokrynologii, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska, 24.11-24.12.2014
3. Staż naukowy w zakładzie Anatomii Porównawczej Kręgowców, Instytutu Biologii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-506 Kielce, Polska, 22.09-05.10.2014

Zagraniczne:
1. Stypendium rządu francuskiego na staż naukowy w Instytucie Gustave Roussy (Cancer Campus), Camille-Desmoulins 39, 94805 Villejuif, Francja, w terminie 26.06.2020-31.08.2020, związany w prowadzeniem badań naukowych – (przyznanie stypendium na staż)
2. Staż naukowy w Instytucie Gustave Roussy (Cancer Campus), Camille-Desmoulins 39, 94805 Villejuif, Francja, 19.09-29.09.2019, związany w prowadzeniem badań naukowych
3. Staż naukowy w Katedrze Farmacji, Chemii Organicznej i Bioorganicznej Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pekarska 69, 79010 Lwów, Ukraina, 20.07-19.08.2017, związany w prowadzeniem badań naukowych
4. Staż naukowy w Katedrze Farmakologii Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pekarska 69, 79010 Lwów, Ukraina, 18.07-17.08.2016, związany w prowadzeniem badań naukowych
Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Neurotoxicity Society.
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej HELISA działającego przy Zakładzie Biotechnologii i Biologii Komórki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Członek zespołu Kolegium Medycznego ds. jakości na kierunku Dietetyka.

 

Prowadzone przedmioty:

Mikrobiologia, Mikrobiologia ogólna i żywności, Podstawy genetyki, Seminarium dyplomowe, Żywność modyfikowana genetycznie.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Artykuł na portalu onet.pl „Ryż w woreczkach groźny dla zdrowia? Z bisfenolem-A nie ma żartów”, 02.04.2017, Karolina Grudzień

Artykuł na portalu onet.pl „Gdy sterylność szkodzi, czyli cała prawda o triklosanie”,01.06.2017, Karolina Grudzień

Rozmowa w Polskim Radiu Rzeszów „Działanie peptydów powstających w wyniku rozpadu elastyny na funkcjonowanie układu nerwowego”, 21.03.2017, Agnieszka Lipska,  

dr hab. Konrad Szychowski

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
Zakład Biotechnologii i Biologii Komórki
e-mail: kszychowski@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a, KA109
tel. 017/ 866 12 93


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021