Jak sprawić, aby studenci i absolwenci studiów wyższych znaleźli ze swoimi przyszłymi pracodawcami wspólny język? Cel projektu ESSENCE to wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich u zatrudnianych osób. Liderem międzynarodowego projektu jest Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ.

Strona internetowa projektu ESSENCE jest już dostępna! Projekt Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów wyższych uczelni poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane przez szkolnictwo wyższe – podkreśla dr Tomasz Skica, dyr. ds. Badań i Nauki IBAF, odpowiedzialny za koordynację projektu po stronie WSIiZ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy będą odzwierciedlały perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców – dodaje dr T. Skica.

 

Platforma internetowa zawiera wszystkie informacje oraz rezultaty dotyczące realizowanych działań. Strona jest dostępna w siedmiu językach (angielskim, polskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, bułgarskim i hiszpańskim) oraz jest złożona z wielu sekcji bezpłatnie dostępnych dla wszystkich użytkowników. Ponadto zainteresowane osoby mogą uzyskać niezbędne informacje wchodząc na Facebook oraz YouTube.

Projekt ESSENCE jest zarządzany przez ośmiu partnerów z siedmiu krajów: Polski, Chorwacji, Włoch, Belgii, Łotwy, Bułgarii i Hiszpanii, reprezentujących różne środowiska. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 
Liderem całego projektu jest zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Ponadto IBAF jest odpowiedzialny za koordynację prac nad efektem intelektualnym IO2 mającym na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie oraz IO3, w ramach którego zostaną przygotowane narzędzia edukacyjne.