Zapotrzebowanie na specjalistów z branży Finance and Accounting in Management co roku utrzymuje się na wysokim poziomie. Studia na tym kierunku gwarantują dobrą i pewną pracę już na początku kariery zawodowej. Według statystyk przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej na stanowisku Finance Manager wynosi 17 000 zł.

Finance and Accounting in Management we WSIiZ to specjalizacja na II stopniu na kierunku Zarządzanie. Uczelnia oferuje kształcenie w języku angielskim, a studia realizowane są w trybie stacjonarnym. Kierunek przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych bankowością, które są cierpliwe, dokładne i posiadają umiejętność analitycznego myślenia. 

Czym się różni Finance in Management od Accounting in Management?

Accounting in Management to proces rejestrowania, utrzymywania i raportowania spraw finansowych przedsiębiorstwa (które miały miejsce w przeszłości) w postaci sprawozdań finansowych. Finance in Management obejmuje planowanie przyszłości poprzez analizę i interpretację sprawozdań finansowych.

Jakie zajęcia znajdują się w programie studiów? 

Studenci w trakcie kształcenia zdobędą praktyczne umiejętności związane ze sporządzaniem sprawozdań i przeprowadzaniem analiz finansowych. Studiując tę specjalizację można dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywać informacje finansowe do podejmowania decyzji. Nauka w trakcie studiów obejmuje także zdobywanie wiedzy z zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym. Dodatkowo, studenci poznają systemy informatyczne wspierające ewidencję księgową i zarządzanie finansami, innowacyjne instrumenty finansowe, czy międzynarodowe standardy rachunkowości. 

Kierunek Zarządzanie ze specjalnością Finance and Accounting in Management przygotowuje do pracy w komórkach finansowo – księgowych różnego typu firm i instytucji. Specjalność  dedykowana jest w szczególności osobom, które chciałyby podjąć zatrudnienie jako specjalista od zarządzania finansami, controllingu podmiotów gospodarczych lub rachunkowości zarządczej.