Finance and Accounting in Management – studia II stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Specjalność  realizowana na studiach stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE

Naucz się, jak umiejętnie dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu. Wybierz specjalność Finance and accounting in management, aby zgłębić tajniki mechanizmów finansowych w firmach i instytucjach.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz finansowych;
 • Kompetencje w zakresie przeprowadzania wycen i zarządzania wartością przedsiębiorstwa;
 • Wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami;

ZAJĘCIA

 • zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym;
 • rachunkowość zarządcza z elementami controlingu;
 • systemy informatyczne wspierające ewidencję księgową i zarządzanie finansami;
 • innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Ukończenie specjalności da Ci szansę rozwoju w działach i jednostkach:

 • ekonomicznych;
 • księgowości;
 • rachunkowości zarządczej;
 • controllingu podmiotów gospodarczych;
 • budżetowych;
 • bankach;
 • instytucjach finansowych;

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020