Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wdrożyła politykę przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów oraz pracowników uczelni.

Pełnomocnikiem Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy jest dr Konrad Szocik, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych WSIiZ. 

Przemoc, mobbing i dyskryminacja to trzy zjawiska, których nie można tolerować, zwłaszcza w środowisku akademickim. Każdy pracownik/ student, który doznał dyskryminacji, mobbingu bądź przemocy powinien zgłosić sprawę do Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy. 

“Studenci mogą zgłaszać się przede wszystkim w sprawach takich jak doświadczenie dyskryminacji ze strony wykładowcy bądź innego studenta. Dyskryminacja oznacza tutaj wykluczenie czy gorsze traktowanie kogoś ze względu na jego pochodzenie, narodowość, religię, kolor skóry czy orientację seksualną. Nie ma wytłumaczenia ani akceptacji dla sytuacji, że ktoś został potraktowany gorzej, niesprawiedliwie, wykluczony z pewnych możliwości tylko dlatego, że ma takie a nie inne pochodzenie, narodowość czy religię. Szczególnie jest to nieakceptowalne na tak międzynarodowej Uczelni, jak nasza. Wydaje się, że dyskryminacja jest dzisiaj największym wyzwaniem – mam na myśli nie naszą Uczelnię, ale cały kraj. Warto więc zwrócić na to szczególną uwagę. Natomiast pracownicy mogą zwracać się przede wszystkim ze sprawami dotyczącymi podejrzenia o mobbing i dyskryminację w miejscu pracy. Zarówno studenci, jak i pracownicy mogą liczyć na moje wsparcie i oczywiście dyskrecję” – mówi  dr Konrad Szocik, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych WSIiZ. 

Pełnomocnik Rektora rozpatruje skargę pod względem formalnym, a następnie przekazuje ją Rektorowi. Kolejnym krokiem jest zwołanie przez Rektora komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy. 

Więcej informacji znajduje się w zakładce Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy.