W jaki sposób forma prezentacji statystyk dotyczących operacji fiskalnych i monetarnych mających miejsce w rachunku narodowym, wpływa na ocenę wielkości sektora rządowego, a także jak pandemia COVID-19 wpłynęła na preferencje Polaków dotyczące wykorzystywanych metod płatności – to wybrane tematy przedstawione w najnowszym numerze finansowego kwartalnika Financial Internet Quarterly (FIQ).

Wyzwania związane z ochroną środowiska nie pozwalają pominąć również tych zagadnień w kontekście finansów. Niestety, autorzy kolejnego artykułu wykazują, że aspekty środowiskowe nie są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym.

Z najnowszego numeru dowiemy się również, dlaczego (i w jakim stopniu) wydatki rządowe są ważnym czynnikiem zapewniającym wzrost gospodarczy. W celu odpowiedzi na to pytanie autorzy przeanalizowali wydatki rządowe (zgodnie z międzynarodowym standardem COFOG) w okresie ostatnich 20 lat wśród państw z Grupy Wyszehradzkiej. Interesującym jest, że struktura wydatków rządowych w tych krajach jest zbliżona pomimo istniejących różnic w wielkości sektora publicznego, choć ich cykliczność w poszczególnych krajach istotnie się różni. Okazuje się, że kraje te w badanym okresie nie wykorzystywały wydatków rządowych jako stabilizatora rozwoju gospodarczego.

Ponadto, autorzy podjęli się także oceny wpływu stosowanej polityki fiskalnej w wybranych krajach UE na tworzenie nowych spółek w perspektywie przed i w trakcie pandemii COVID-19, wskazując na brak negatywnego wpływu na liczbę powstających firm w porównywanych okresach.

Nie zabrakło również tematów dotyczących zagadnień identyfikacji i oceny ryzyka działalności (na przykładzie branży motoryzacyjnej) oraz zależności między przyszłymi cenami akcji a wypłacaną dywidendą.

Według najnowszej listy Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo naukowe Financial Internet Quarterly otrzymało 40 pkt. Co więcej, w ciągu ostatnich miesięcy czasopismo zostało włączone do cenionych baz repozytoryjnych, takich jak ERIH+ czy ESCI WoS – podkreśla Redaktor Naczelny, dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ.

Zespół redakcyjny FIQ zachęca do nadsyłania swoich tekstów oraz kontakt pod adresem e-mail: office@finquarterly.com, a także śledzenia profili czasopisma na portalu LinkedIn (@Financial Internet Quarterly) oraz ResearchGate project (dostępny pod adresem: https://linkd.pl/2p2d9). Szersze grono odbiorców to również większa widoczność i cytowalność dotychczas publikowanych, jak i kolejnych artykułów – zaznacza mgr Karolina Palimąka, członek zespołu redakcyjnego.

Nowy numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ.