7 lipca 2023 odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Gawła. Rozprawa nosi tytuł „Badanie zmediatyzowanej komunikacji politycznej przy pomocy analizy statystycznej i algorytmów predykcyjnych sztucznej inteligencji”.

Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ , a promotorem pomocniczym dr Małgorzata Gosek. Recenzentami rozprawy byli dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW oraz dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ. Dziedzina naukowa, którą reprezentuje omawiana praca, to Nauki społeczne, zaś dyscyplina naukowa to Nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.