Wykład, przemówienia, nagrody i kwiaty – 24 listopada 2021 r. 10-lecie swojego istnienia obchodziła Akademia 50+. Ta jednostka powstała we WSIiZ w 2011 roku, jej celem jest zwiększanie aktywności oraz poszerzanie wiedzy osób powyżej 50. roku życia. Od początku powstania Akademii udział w wykładach wzięło ponad 1300 słuchaczy.

Akademia 50+ to projekt edukacyjny dla osób po 50. roku życia, które chcą rozwijać swoje pasje i podnosić kompetencje. Jubileusz 10-lecia świętowało ponad 80 słuchaczy i słuchaczek, zgromadzonych w Auli im. Jerzego Chłopeckiego, gdzie – z zachowaniem reżimu sanitarnego – odbyła się oficjalna część uroczystości. Na wspólne świętowanie przybyli także słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z innych ośrodków, m.in. z Dukli, Sanoka, Łańcuta i Stalowej Woli.

Głównym wydarzeniem obchodów dziesięciolecia Akademii 50+ był wykład Jubileuszowy Rektora WSIiZ dra Wergiliusza Gołąbka, „Po co nam filozofia?”. Następnie dr Monika Struck-Peregończyk, Dyrektorka Akademii 50+ przedstawiła zebranym bogatą historię i osiągnięcia Akademii. Zaliczyć do nich można choćby to, że z każdym rokiem zainteresowanie zajęciami w Akademii 50+ systematycznie rosło. Od 71 osób w 2011 r. do 623 w rekordowym roku akademickim 2019/2020. Co ciekawe, z oferty Akademii 50+ nie korzystają tylko osoby nieaktywne zawodowo, jak to ma zazwyczaj miejsce w „tradycyjnych” uniwersytetach trzeciego wieku – prawie połowa słuchaczy Akademii 50+ to osoby pracujące, ale ciekawe świata i nowych możliwości. Większość zainteresowanych to kobiety – co jest zgodne z ogólnopolskim trendem, pokazującym że studentki dominują zarówno na uczelniach, jak i uniwersytetach trzeciego wieku. Większość słuchaczy i słuchaczek to także osoby posiadające wyższe wykształcenie, zazwyczaj między 50 a 60 rokiem życia, choć najstarsza osoba zapisująca się na zajęcia miała aż 84 lata! Niektórzy nie kończą na jednym roku akademickim i z Akademią zostają na kilka lat, czerpiąc z bogatej i wciąż aktualizowanej oferty.

Jubileusz Akademii 50+ był doskonałą okazją do uhonorowania aktywnie działających członków. Po zakończeniu części oficjalnej w Klubie IQ nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa i fotografii przygotowanych przez słuchaczy Akademii 50+, był także słodki poczęstunek oraz toast na cześć Akademii 50+.