30-go września 2022 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Wojciechowskiej. Rozprawa nosi tytuł „Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem przez szkoły wyższe w Polsce”. 

Promotorem pracy był dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ, a promotorem pomocniczym dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ. Recenzentami rozprawy byli dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. PŚ oraz dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW. Dziedzina naukowa, którą reprezentuje omawiana praca, to Nauki społeczne, zaś dyscyplina naukowa to Nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.