Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Co roku w maju odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” (strona wwwprofil facebook) której głównym celem jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Dzięki uczestnictwu studentów oraz pracowników nauki reprezentujących bardzo różne dziedziny nauki, konferencja może się stać platformą dzięki której powstaną interdyscyplinarne zespoły badawcze.

Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Trzynasta edycja konferencji została zaplanowana 19-20 maja 2022 roku. Wydarzenie to otrzymało wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, mogą zostać opublikowane w czasopismach: Financial Internet Quarterly, Studia Humana oraz Soci@lCommunication.

Do tej pory odbyło się już dwanaście edycji konferencji:

 • 11 czerwca 2021 roku – XII Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. Ze względu na rtudną sytuację epidemiczną wdarzenie dobyło sie w formule online.109 uczestników z 37 uczelni polskich i zagranicznych wygłosiło 89 referatów w sześciu panelach tematycznych:
  – Ekonomia, finanse i zarządzanie
  – Innowacje technologiczne i IT
  – Dziennikarstwo i nowe media
  – Nauki medyczne i zdrowie
  – Prawo, polityka i bezpieczeństwo
  – Wszystkie wymiary cyfryzacji (All dimesions of digitial transformation) – panel dwujęzyczny PL/EN.
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.
 • 31 maja 2019 roku odbyła się jedenasta edycja wydarzenia “Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która kolejny raz otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W ramach konferencji 30 maja zorganizowano warsztaty biznesowe w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkbuator, we współpracy z firmą HugeTECH.
  Studenci i młodzi naukowcy z całej Polski zaprezentowali swoje referaty w 7 panelach tematycznych:
  – INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU
  – DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
  – BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
  – ROZWÓJ INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I IT
  – INNOWACJE W TURYSTYCE I EKOLOGII
  – ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, REHABILITACJA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
  – PANEL ANGLOJĘZYCZNY
  XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  Zachęcamy do obejrzenia zdjęćfilmu z tego wydarzenia.
 • 18 maja 2018 roku – dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji, która odbyła się pod hasłem „Innowacje w gospodarce”, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W związku z tym, dzień przed konferencją zostały zorganizowane warsztaty biznesowe w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkbuator. W konferencji wzięło udział 90 osób, w tym 75 czynnych uczestników z 10 uczelni z całej Polski. Prelegenci przedstawili 63 referaty w sześciu panelach tematycznych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
  X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zachęcamy do obejrzenia zdjęćfilmu z wydarzenia.
 • 26 maja 2017 roku – podczas konferencji dr Barbara Przywara wygłosiła wykład otwarty nt. „Związki z mikrofalówki” i inne zjawiska społeczne w epoce nowych mediów, a przedstawiciele kół naukowych z całej Polski wygłosili łącznie 58 referatów. Prace te były prezentowane w 5 panelach tematycznych: BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; DZIENNIKARSTWO I NEW MEDIA; NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni również studenci anglojęzycznych, gdyż referaty były wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.
 • 20 maja 2016 roku – podczas konferencji Pełnomocnik Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna mgr Łukasz Bis wygłosił wykład otwarty pt. „Nowe technologie w naszym otoczeniu – jak Internet things zmienia nasze życie”. Uczestnicy zaprezentowali 54 referaty w 4 panelach tematycznych: IT & NEW MEDIA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA.
 • 21 maja 2015 roku – w ramach konferencji zorganizowano spotkanie nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu, na które został zaproszony Łukasz Kaliciński, właściciel Notjustshop. Podczas konferencji zaprezentowano 47 referatów w 5 blokach tematycznych: IT & NEW MEDIA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA.
 • 23 maja 2014 roku – w ramach konferencji zorganizowano debatę pt. „Nowe technologie – szanse i wyzwania. Aspekty gospodarcze, społeczne, kulturowe i techniczne”, z udziałem przedstawicieli firm: VEGACOM, BMM, IDEO oraz INTERNATIONAL TRADE TECHNOLOGIES. Odbywały się też dyskusje w poszczególnych panelach tematycznych: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie; Zdrowie, Turystyka i Rekreacja; Bezpieczeństwo, Prawo, Polityka; Człowiek, Media, IT, Internet; Lotnictwo, Transport, Logistyka. W każdym z nich młodzi naukowcy z WSIiZ oraz innych uczelni z całej Polski dzielili się swoim dorobkiem naukowym i wynikami prowadzonych przez siebie badań.
 • 26 kwietnia 2013 roku – udział wzięło 85 osób z 25 uczelni i instytucji. Uczestnicy wygłaszali swoje referaty w 6 panelach tematycznych: Internet, technika i IT, Nauki ekonomiczne i społeczne, Nauki o zdrowiu / turystyka i ekologia, Bezpieczeństwo, Prawo, Stosunki międzynarodowe, Organizacje studenckie, Panel lotniczy. Głównym wydarzeniem konferencji była debata pt. „Zaangażowanie studentów w działalność pozanaukową a wzrost szans na rynku pracy”, w której udział wzięli Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Piotr Müller, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego na Uniwersytecie Rzeszowskim / Rzecznik Prasowy UR oraz przedstawiciele Instytutu Gospodarki i Biura Karier WSIiZ.
 • 17–18 maja 2012 roku – udział wzięło 45 uczestników reprezentujących 19 jednostek naukowych. Łącznie podczas konferencji wygłoszono 44 referaty. Zakres tematyczny konferencji: Internet i nowe media, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia, Nauki o zdrowiu, Technika i IT, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Stosunki międzynarodowe oraz Design i komunikacja wizualna. Podczas tej edycji konferencji wystąpiła posłanka do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, która mówiła m.in. o tym, co Unia Europejska i ona sama robi, by wspierać młode talenty naukowe. W ramach konferencji zorganizowane zostało spotkanie otwarte z przedstawicielami Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, szczególnie ciekawe dla osób mających swoje własne koncepcje biznesowe, które chciałyby zdobyć wiedzę nt. pozyskiwania inwestorów do swoich inicjatyw.
 • 19-20 maja 2011 roku – w konferencji udział wzięło 90 uczestników z całej Polski. Zaprezentowano ponad 80 referatów w 9 blokach tematycznych: Internet, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia, Nauki o zdrowiu, Technika i IT, Bezpieczeństwo wewnętrzne, „Przedsionki Europy”, Prawo oraz Design i komunikacja wizualna.
 • 20-21 maja 2010 roku – młodzi naukowcy uczestniczyli w następujących blokach tematycznych: nauki ekonomiczne, nauki społeczne, turystyka i ekologia, nauki o zdrowiu, PR i nowe media, matematyka i informatyka stosowana oraz „Przedsionki Europy”.
 • 7-8 maja 2009 roku – przedstawiciele kół naukowych z całej Polski prezentowali swoje prace w 6 sesjach tematycznych: społecznej, ekonomicznej, nauk o zdrowiu, ekologiczno-przyrodniczej, technicznej oraz IT i nowych mediów. 21 najlepszych prac uczestników konferencji zostało opublikowanych w czasopiśmie internetowym TH!NK, które w ten sposób zapoczątkowało swoją działalność, aby w przyszłości również publikować referaty będące rezultatem prac kół naukowych.
Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021