Rekrutacja na ten kierunek została zakończona.

Studia I stopnia

Dietetyka

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Studia I stopnia Dietetyka we WSIiZ to gwarancja zdobycia szerokich kompetencji oraz wiedzy okołomedycznej, która nigdy Cię nie zawiedzie!

Szanowni Państwo,

Ze względu na trwającą pandemię szereg placówek ochrony zdrowia wymaga okazania przez studenta, odbywającego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19. Może się zdarzyć, że studenci niezaszczepieni będą mieć utrudniony dostęp do podmiotów leczniczych, co może skutkować problemami z zaliczeniem danego semestru.

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

Dietetyka

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Zdobądź niezbędne doświadczenie, by skutecznie wpłynąć na wzrost świadomości społeczeństwa, dotyczącej zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania.
Dietetyka
CHOROBY XXI WIEKU
W Polsce aż 70% dorosłych i 22% dzieci boryka się z problemem nadwagi i otyłości, które skutkują znaczącym wzrostem zachorowań na cukrzycę, nowotwory i choroby układu sercowo – naczyniowego. Tylko wykształceni dietetycy, którzy ukończyli studia na kierunku dietetyka, mogą skutecznie zahamować ich dalszy rozwój. Studia licencjackie we WSIiZ to pierwszy krok do podjęcia kariery w zawodzie.
Dietetyka
RYNEK PRACY
Według raportu Agencji Rozwoju Regionalnego, wzrasta zapotrzebowanie na osoby posiadające wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania, które m.in. wpasowują się w stale rozwijający się rynek cateringu dietetycznego. Dietetyka I stopnia we WSIiZ odpowiada na potrzeby rynku pracy.
Dietetyka
DIETETYKA W ONKOLOGII
Ostatnie lata pokazują wzrost zapotrzebowania na dietetyków zajmujących się przygotowaniem odpowiedniego żywienia dla pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi. To właśnie odpowiednia dieta może zapobiec pojawieniu się choroby oraz wesprzeć organizm w trakcie leczenia.
Dietetyka
Dlaczego warto studiować dietetykę we WSIiZ?
01
Predyspozycje
Przedmioty realizowane w toku studiów licencjackich podzielono na dwa bloki: główny – obowiązkowy, i fakultatywny, oferujący zajęcia kierunkowe i specjalnościowe (w tym medyczne i okołomedyczne), w ramach którego samodzielnie dokonasz wyboru, które zajęcia zrealizujesz. Pozwoli Ci to rozwinąć swoje indywidualne predyspozycje.
02
Certyfikat
W trakcie studiów na kierunku dietetyka I stopnia we WSIiZ będziesz miał możliwość uzupełnienia wiedzy o branżowe certyfikaty, które pozwolą Ci zwiększyć kompetencje medyczne i okołomedyczne.
03
Rozwój
Korzystanie z nowoczesnej platformy edukacyjnej dla dietetyków – DietetykPro da Ci atrakcyjną szansę na rozwój w kierunku tworzenia zaawansowanych jadłospisów dietetycznych. Medyczne Koło Naukowe Dietetyków ESKULAP to miejsce, w którym nie tylko spotkasz pasjonatów zdrowego stylu życia, dzielących się wzajemnie wiedzą z zakresu medycyny i dietetyki, ale także nawiążesz przyjaźnie.
04
Współpraca
Najskuteczniejszym sposobem na sprawdzenie i potwierdzenie wiedzy i umiejętności są praktyki zawodowe. Możesz je realizować niemal w całym województwie, dzięki podpisanym umowom z jednostkami w m.in. Krośnie, Jaśle, Jarosławiu, Przeworsku. Czynnie współpracujemy także z Uniwersytetami Medycznymi w: Lublinie, Białymstoku, Krakowie, a także we Lwowie.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Dietetyka
 • Anatomia człowieka
 • Immunologia i alergologia
 • Chemia żywności
 • Patofizjologia
 • Statystyka w dietetyce
 • Podstawy dietetyki
 • Żywienie kliniczne
 • Kliniczny zarys chorób
 • Projektowanie diet
 • Żywienie szpitalne
Specjalności
Studia licencjackie na kierunku Dietetyka dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na dwóch atrakcyjnych specjalnościach.
Dietetyka

Poradnictwo
dietetyczne

zdobędziesz wiedzę i kompetencje do pracy z kadrą medyczną oraz udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Dietetyka

Dietetyka
w chorobach nowotworowych

nabędziesz umiejętności niezbędnych do pracy w multidyscyplinarnym zespole specjalistów, biorących udział w leczeniu onkologicznym.

OCZEKUJESZ WIĘCEJ?
Studiuj Dietetykę po angielsku
Jeśli studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie po angielsku. Wybierz anglojęzyczne studia I stopnia na kierunku Dietetics. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.
Dietetyka
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Współpraca z trenerem osobistym
 • Współpraca z coachem
 • Specjalista ds. żywienia
 • Technik żywienia
 • Dietetyk kliniczny
 • Dietetyk sportowy
 • Edukator żywieniowy
Studia I stopnia
Dietetyka
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
620 zł
Tryb stacjonarny
570 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Dietetyka
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Dietetyka
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (należy przedstawić podczas składania dokumentów lub złożyć oświadczenie).

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Dietetyka
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Dietetyka
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Dietetyka