Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2023/2024

Studia I stopnia

Dietetyka

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Studia I stopnia Dietetyka we WSIiZ to gwarancja zdobycia szerokich kompetencji oraz wiedzy okołomedycznej, która nigdy Cię nie zawiedzie!

Szanowni Państwo,

Ze względu na trwającą pandemię szereg placówek ochrony zdrowia wymaga okazania przez studenta, odbywającego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19. Może się zdarzyć, że studenci niezaszczepieni będą mieć utrudniony dostęp do podmiotów leczniczych, co może skutkować problemami z zaliczeniem danego semestru.

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

Dietetyka

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Zdobądź niezbędne doświadczenie, by skutecznie wpłynąć na wzrost świadomości społeczeństwa, dotyczącej zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania.
Dietetyka
CHOROBY XXI WIEKU
W Polsce aż 70% dorosłych i 22% dzieci boryka się z problemem nadwagi i otyłości, które skutkują znaczącym wzrostem zachorowań na cukrzycę, nowotwory i choroby układu sercowo – naczyniowego. Tylko wykształceni dietetycy, którzy ukończyli studia na kierunku dietetyka, mogą skutecznie zahamować ich dalszy rozwój. Studia licencjackie we WSIiZ to pierwszy krok do podjęcia kariery w zawodzie.
Dietetyka
RYNEK PRACY
Dynamika i rozwój rynku usług żywieniowych pozwala na efektywną działalność dietetyków. Wykwalifikowani specjaliści mogą wybrać indywidualną pracę z pacjentem lub rozwój zawodowy m.in. w: szpitalach, klubach fitness, firmach cateringowych czy placówkach oświatowych. Współcześni dietetycy szkolą, prowadzą blogi kulinarne i z powodzeniem łączą aktywność w świecie realnym i wirtualnym, wspomagając internetowym poradnictwem obecnych i przyszłych klientów.
Dietetyka
DIETETYKA W SPORCIE I FITNESS
Rozwój infrastruktury sportowej i stale zwiększające się zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną wymaga wykształcenia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, dbającej o rozwój sportowców – nie tylko fizyczny, ale także pod względem dobrze dobranej i spersonalizowanej diety.
Dietetyka
Dlaczego warto studiować dietetykę we WSIiZ?
01
Predyspozycje
Przedmioty realizowane w toku studiów licencjackich podzielono na dwa bloki: główny – obowiązkowy, i fakultatywny, oferujący zajęcia kierunkowe i specjalnościowe (w tym medyczne i okołomedyczne), w ramach którego samodzielnie dokonasz wyboru, które zajęcia zrealizujesz. Pozwoli Ci to rozwinąć swoje indywidualne predyspozycje.
02
Certyfikat
W trakcie studiów na kierunku dietetyka I stopnia we WSIiZ będziesz miał możliwość uzupełnienia wiedzy o branżowe certyfikaty, które pozwolą Ci zwiększyć kompetencje medyczne i okołomedyczne.
03
Rozwój
Korzystanie z nowoczesnej platformy edukacyjnej dla dietetyków – DietetykPro da Ci atrakcyjną szansę na rozwój w kierunku tworzenia zaawansowanych jadłospisów dietetycznych. Medyczne Koło Naukowe Dietetyków ESKULAP to miejsce, w którym nie tylko spotkasz pasjonatów zdrowego stylu życia, dzielących się wzajemnie wiedzą z zakresu medycyny i dietetyki, ale także nawiążesz przyjaźnie.
04
Współpraca
Najskuteczniejszym sposobem na sprawdzenie i potwierdzenie wiedzy i umiejętności są praktyki zawodowe. Możesz je realizować niemal w całym województwie, dzięki podpisanym umowom z jednostkami w m.in. Krośnie, Jaśle, Jarosławiu, Przeworsku. Czynnie współpracujemy także z Uniwersytetami Medycznymi w: Lublinie, Białymstoku, Krakowie, a także we Lwowie.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Dietetyka
 • Anatomia człowieka
 • Immunologia i alergologia
 • Chemia żywności
 • Patofizjologia
 • Statystyka w dietetyce
 • Podstawy dietetyki
 • Żywienie kliniczne
 • Kliniczny zarys chorób
 • Projektowanie diet
 • Żywienie szpitalne
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Konrad Szychowski

dr hab., prof. WSIiZ

Konrad Szychowski

Kierownik Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki.
Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.
Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii

Grzegorz Kubiak

dr n. med.

Grzegorz Kubiak

Adiunkt w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.

Klaudia Bar

mgr

Klaudia Bar

Dietetyk, specjalista do spraw żywienia dojelitowego.

Małgorzata Soroń

mgr

Małgorzata Soroń

Dietetyk kliniczny.

Wojciech Koch

prof

Wojciech Koch

Doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, specjalista w dziedzinie bromatologii.

Specjalności
Studia licencjackie na kierunku dietetyka dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Dietetyka

Poradnictwo
dietetyczne

Dobrze zbilansowana dieta i odpowiedni styl życia korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie każdego człowieka. Wybór Poradnictwa dietetycznego pozwoli Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z wykwalifikowaną kadrą medyczną. Wejdziesz do grona poszukiwanych specjalistów, którzy o właściwym odżywianiu wiedzą wszystko i mogą udzielać bezpiecznych porad żywieniowo-dietetycznych.

Dietetyka

Dietetyka
w chorobach cywilizacyjnych
NOWOŚĆ

Choroby uwarunkowane żywieniem najczęściej występują w krajach rozwiniętych gospodarczo, gdzie pożywienie jest nadmiernie przetworzone i zanieczyszczone chemią. Specjalność skupia się na związku odżywiania z chorobami cywilizacyjnymi i przygotowuje do pracy z pacjentami z grup ryzyka oraz chorującymi na choroby cywilizacyjne – zarówno w ramach własnego poradnictwa, jak i pracy w szpitalach i innych jednostkach opieki zdrowotnej.

Dietetyka

Dietetyka
w sporcie i fitness
NOWOŚĆ

Odpowiednia dieta sportowca jest kluczem do tego, aby osiągać coraz lepsze wyniki. Specjalność przygotuje Cię do planowania żywienia i wspomagania dietetycznego nie tylko osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym, ale także korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej. Po ukończeniu studiów będziesz dysponował wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi świadome planowanie posiłków dla osób aktywnych fizycznie, na różnych poziomach zaawansowania.

Dietetyka
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Współpraca z trenerem osobistym
 • Współpraca z coachem
 • Specjalista ds. żywienia
 • Technik żywienia
 • Dietetyk kliniczny
 • Dietetyk sportowy
 • Edukator żywieniowy
Studia I stopnia
Dietetyka
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
680 zł
Tryb stacjonarny
630 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
20.04.2023 – 31.07.2023
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2023

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Dietetyka
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Dietetyka
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (należy przedstawić podczas składania dokumentów lub złożyć oświadczenie).

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Dietetyka
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Dietetyka
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Dietetyka
Skip to content