BIP WSIiZ
PROF. ANDRZEJ RYCHARD

PROF. ANDRZEJ RYCHARD

PROF. ANDRZEJ RYCHARD

prof. Andrzej Rychard – socjolog, profesor nauk humanistycznych

Specjalizuje się w socjologii instytucjonalnej, socjologii organizacji oraz socjologii polityki i gospodarki.

Ukończył studia w 1974 roku z zakresu socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskiwał kolejne stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego), a w 1993 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Zawodowo związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, gdzie objął stanowiska profesora zwyczajnego i dyrektora tej jednostki. Był Członkiem Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, a także wykładowcą na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS.

Został członkiem Collegium Invisibile, przewodniczącym Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauk Społecznych (ICSS) w ramach Polskiej Akademii Nauk oraz w 2016 członkiem korespondentem PAN. W latach 1997–2001 był członkiem Rady Programowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

Jest Autorem ponad stu prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content