BIP WSIiZ
KS. ABP. GRZEGORZ RYŚ

KS. ABP. GRZEGORZ RYŚ

KS. ABP. GRZEGORZ RYŚ
22.09.2015 Krakow . Biskup Grzegorz Rys .
Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI GRZEGORZ RYŚARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI GRZEGORZ RYŚDOKTOR HABILITOWANY NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk księdzaŚwięcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk księdzakardynała Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej.Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na WydzialeHistorii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym,po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św.Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjąłstudia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r.habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczuw Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa KulturowegoUniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenionym historykiem,liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autoremlicznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historiii teologii.

Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych– miedzy innymi w procesie Jana Pawła II.

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim:aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej,głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udziałw pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnejw Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem WyższegoSeminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

Sakrę biskupią otrzymał w dniu 28 września 2011 r. z rąk księdzakardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjąłzawołanie: Moc w słabości.

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjatorZaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjatorspotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydówi muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011); współtwórcai wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”(od 2010); członek kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krakowie (od2009). Od 2012 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy KomisjiDuszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Sekretariatowids. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej.

Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. oraz Członek Radyds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KonferencjiEpiskopatu Polski.

14 września 2017 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego,został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka ArcybiskupemMetropolitą Łódzkim. Ingres odbył się 4 listopada 2017 r.

13 października 2017 r. podczas 377. Zebrania Plenarnego KonferencjiEpiskopatu Polski w Lublinie wybrany do Rady Stałejna pierwszą pięcioletnią kadencję.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content