BIP WSIiZ
KS. ABP. GRZEGORZ RYŚ

KS. ABP. GRZEGORZ RYŚ

KS. ABP. GRZEGORZ RYŚ
22.09.2015 Krakow . Biskup Grzegorz Rys .
Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI GRZEGORZ RYŚARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI GRZEGORZ RYŚDOKTOR HABILITOWANY NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk księdzaŚwięcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk księdzakardynała Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej.Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na WydzialeHistorii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym,po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św.Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjąłstudia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r.habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczuw Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa KulturowegoUniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenionym historykiem,liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autoremlicznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historiii teologii.

Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych– miedzy innymi w procesie Jana Pawła II.

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim:aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej,głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udziałw pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnejw Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem WyższegoSeminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

Sakrę biskupią otrzymał w dniu 28 września 2011 r. z rąk księdzakardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjąłzawołanie: Moc w słabości.

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjatorZaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjatorspotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydówi muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011); współtwórcai wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”(od 2010); członek kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krakowie (od2009). Od 2012 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy KomisjiDuszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Sekretariatowids. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej.

Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. oraz Członek Radyds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KonferencjiEpiskopatu Polski.

14 września 2017 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego,został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka ArcybiskupemMetropolitą Łódzkim. Ingres odbył się 4 listopada 2017 r.

13 października 2017 r. podczas 377. Zebrania Plenarnego KonferencjiEpiskopatu Polski w Lublinie wybrany do Rady Stałejna pierwszą pięcioletnią kadencję.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content