„Twarzą w twarz” – reportaż Katarzyny Błaszczyk z udziałem Prodziekan Kolegium Medycznego dr n. o zdr. Marlena Krawczyk-Suszek, studentki Kamili Kołody oraz absolwentki WSIiZ inż. Kingi Wywrot.

https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/2530732,Twarza-w-twarz-reportaz-Katarzyny-Blaszczyk