Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ,  na łamach Gazety Wyborczej opisuje sposób finansowania uczelni oraz rozdysponowania środków w ramach tzw. „uczelni badawczych”.

https://wyborcza.pl/7,75968,25775799,nagradzac-tych-ktorzy-dobrze-ucza.html