Tradycja, to obok rodziny i języka – wartości które łączą Polaków – mówiła w Radiu VIA dr Barbara Przywara, socjolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odwołując się do badań opinii odpowiadających na pytanie „Co nas łączy”. 

Socjolog dr Barbara Przywara o naszym przywiązaniu do tradycji (radiovia.com.pl)