„Fachowcy na start” – pod taką nazwą ruszyła akcja Klubu Sportowego, który działa przy Akademii 50+. Dlaczego powstał taki projekt i kto dokładnie może z niego korzystać? – O inicjatywie „Fachowcy na start” opowiadają przedstawiciele Klubu Sportowego Akademia 50+.

NAGRANIE FILMOWE – TVP Rzeszów, red. Szymon Ukraiński
AUDIO – RADIO VIA, red. Iwona Kosztyła
AUDIO – POLSKIE RADIO RZESZÓW, red. Olga Hałabud