Z czego wynika spadek popytu na pracę? Czy głównym powodem tego zjawiska jest pandemia i przedłużające się zamknięcie wielu branż? Na jakich pracowników jest obecnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy? –  O sytuacji pracowników i pracodawców informuje dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ z Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ.