Polska zajmuje drugie miejsce wśród państw europejskich o najniższym bezrobociu, wyżej uplasowały się tylko Czechy. Mimo to w drugiej połowie 2022 roku wyraźnie można było zaobserwować spowolnienie na rynku pracy. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego popytu na pracę, w trzecim kwartale 2022 roku było o 11,7 procent mniej wolnych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niezależnie od tego, jakie czynniki gospodarcze będą oddziaływać na rynek pracy, brakuje i nadal będzie brakować na nim pracowników – mówi Robert Pater z Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie. Kwestie dotyczące rynku pracy w 2023 roku poruszył w programie Polskiego Radia – Program 4 prof. Robert Pater z Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.

Rynek pracy w 2023 roku – jaki będzie? (polskieradio.pl)