Pracownicze Plany Kapitałowe to system prywatnego, długoterminowego oszczędzania wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Wysokość wpłaty podstawowej pracodawcy wynosi 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast wpłaty od pracownika to 2 proc. wynagrodzenia brutto. Pracownik ma również możliwość powiększenia swojej składki o wpłatę dodatkową, która maksymalnie może wynieść kolejne 2 proc. wynagrodzenia. – Z kolei dodatkowa wpłata pracodawcy może sięgać do 2,5 proc. wynagrodzenia – wyjaśnia ekonomista dr Jacka Rodzinki z Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – Wpłaty dokonywane przez pracodawcę nie spowodują, że wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika ulegnie obniżeniu – dodaje. 

Rozpoczęły się zapisy do Pracowniczych Planów Kapitałowych (radio.rzeszow.pl)

Polskie Radio Rzeszów, 09.02.2023