Na kierunku pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania studiują osoby z krajów afrykańskich – m.in. z Nigerii i Zimbabwe. Zagraniczni studenci opowiedzieli o swoich odczuciach na temat studiów w Rzeszowie oraz o dalszych planach na przyszłość.

Przyjechali z Afryki studiować pielęgniarstwo w Rzeszowie. Raczej nie wrócą do siebie (rzeszow-news.pl)