Mgr Artur Chmaj – Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości i dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ – Kierownik Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego oceniali w TVP Rzeszów sytuację na Białorusi, nie tyle pod względem politycznym, co ekonomicznym.