Rozmowa z Magdaleną Mosiężną, specjalistką z Działu Kadr WSIiZ oraz autorką książki „Maryla i Debora”.  

https://wsizrzeszow.inforia.pl/preview,1318335066,rtv,ffba486b-6add-9ce9-9273-05ea1645ae4c5,pl-PL