Nowo wybrany Rektor WSIiZ – dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIZ – w programie „Gość Telewizji Rzeszów” opowiadał o międzynarodowości, zmieniającym się pokoleniu studentów oraz o kierunku zmian, w jakich podąży uczelnia.  Nasza uczelnia jest dość dobrze zorganizowaną uczelnią. Pracują tam świetni ludzie. Ta zmiana nie będzie zmianą rewolucyjną. To będzie zmiana ewolucyjna. Położymy akcenty na nieco inne akcenty, niż dotychczas. Wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć adekwatne odpowiedzi na zmienne cywilizacyjne, na problemy cywilizacyjne współczesnego świata – mówił dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIZ.

Rozmowa z dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIZ