Co przyniesie nowy rok akademicki i w jaki sposób będzie odbywało się kształcenie na podkarpackich uczelniach? W magazynie Konkrety i opinie udział wzięli: dr Wergiliusz Gołąbek – Rektor WSIiZ, prof. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Iwona Włoch – Prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej oraz dr Dorota Dynia – Prorektor ds. Dydaktycznych PWSTE w Jarosławiu.