Wierzyciele mogą odzyskać znacznie więcej należności w efekcie restrukturyzacji dłużnika niż w przypadku jego bankructwa. Jaka jest faktyczna skuteczność restrukturyzacji na podstawie raportu „Restrukturyzacje i upadłości w Polsce 2023”, którego współautorką jest Dr Ulyana Zaremba z WSIiZ w Rzeszowie.