Od ostatnich sześćdziesięciu lat powierzchnia obszarów suchych zwiększa się średnio o 1% rocznie. Już 1,5 miliarda ludzi na świecie mają problem z dostępem do wody pitnej odpowiedniej jakości i czystości. Problemem jest nie tylko utrudniony dostęp do wody pitnej, to również utrata bioróżnorodności ekologicznej i przede wszystkim, zmiany klimatyczne. Nie bez znaczenia pozostaje kondycja systemu żywności i bezpieczeństwo żywnościowe. O tym mówił dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podczas ostatniego z cyklu wykładów Przybij Piątkę nauce. Cykl zorganizowano w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

WWW:

Jak zmiany klimatyczne wpływają na dostęp do wody pitnej? (radio.rzeszow.pl)

RADIO: