Zachęcamy do przeczytania rozmowy z dr Barbarą Przywarą  – Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ.

https://wsizrzeszow.inforia.pl/preview,1316261311,graph,f053a6f2-0c5f-2be1-8d68-eeec0fa262060,pl-PL