Dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. WSIiZ, opowiedziała o sposobach walki z depresją, w tym o terapii elektrowstrząsowej, która jest mniej szkodliwa od leczenia farmakologicznego, oraz może być stosowana np. u kobiet w ciąży. Poruszono również kwestie potrzeby ciągłego rozwoju badań nad leczeniem depresji w związku ze skalą występowania tej choroby.