Dynamika protestów na Białorusi nieco spadła, czy Białorusini nadal chcą zmiany? Jak wygląda sytuacja społeczna i polityczna na Białorusi? Rozmowa z dr Andrewem Schumannem, prof. WSIiZ.