W jaki sposób trwająca od roku pandemia zmieniła nasze życie? Czy istnieje jakikolwiek pozytywny czynnik, który wynika z bieżącej sytuacji epidemiologicznej? – O pandemicznej rzeczywistości, utrzymującym się niepokoju i nadziei na lepsze jutro opowiada dr Barbara Przywara, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej.

BARBARA PRZYWARA: ZACHOWUJMY ROZSĄDEK I ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC INNYCH. TO MY MAMY POKONAĆ PANDEMIĘ, A NIE ONA NAS