Wykład, przemówienia, nagrody i kwiaty – 24 listopada 2021 r. 10-lecie swojego istnienia obchodziła Akademia 50+. Ta jednostka powstała we WSIiZ w 2011 roku, jej celem jest zwiększanie aktywności oraz poszerzanie wiedzy osób powyżej 50. roku życia. Od początku powstania Akademii udział w wykładach wzięło ponad 1300 słuchaczy. 

Kurier Rzeszowski – Jubileusz Akademii 50+ w Rzeszowie

Radio VIA

Polskie Radio Rzeszów