BIP WSIiZ

mgr inż. Mateusz Liput

Asystent w Katedrze Inteligentnych Systemów i Sieci.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Magister informatyki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, rok 2019).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieci komputerowych, sieci sensorowych oraz Internetu Rzeczy.

Ukończył następujące szkolenia akademii CISCO: Cisco Certified Network Associate (CCNA), CCNA Security, Network Security, Partner: NDG Linux Essentials.
Zdobył uprawnienia instruktorskie dla kursów z zakresu DevNet: ETW – Experimenting with REST APIs using Webex Teams, ETW – Network Programmability with Cisco APIC-EM, ETW – Model Driven Programmability; z zakresu sieci komputerowych: CCNA R&S: Routing and Switching Essentials, CCNA R&S: Introduction to Networks, CCNAv7 SRWE (Switching, Routing and Wireless Essentials), CCNAv7 ENSA (Enterprise Networking, Security and Automation), z zakresu Internetu Rzeczy: Introduction to IoT, IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data; z zakresu cyberbezpieczeństwa: Cybersecurity Essentials, Network Security, CyberOps Associate.

Zdobyte certyfikaty branżowe: PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer, PCAP – Certified Associate in Python Programming

Wyróżnienia: Cisco Instructor Excellence Expert 2022, Cisco 5 Years of Service

 

Od roku akademickiego 2019/2020 koordynator projektu klas patronackich na kierunku Informatyka.

Od roku akademickiego 2021/2022 koordynator praktyk zawodowych na kierunku Informatyka.

Prywatnie interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną oraz turystyką górską.

 

Prowadzone przedmioty:

Technologie sieciowe (CCNA) – laboratorium,

Wstęp do informatyki – laboratorium,

Bezpieczeństwo systemów informatycznych – laboratorium,

Podstawy Internetu Rzeczy – laboratorium,

Infrastruktura sieci IoT – laboratorium.

Analityka i Big Data – laboratorium

Programowe i techniczne środki bezpieczeństwa – laboratorium

Skalowalne sieci IoT – laboratorium

Wirtualizacja zasobów i obliczenia rozproszone – laboratorium

Pomiary i sterowanie w sieciach sensorowych – laboratorium

Technologie Internetu Rzeczy – laboratorium 

Materiały w zależności od prowadzonych zajęć będą dostępne na:

  • platformie Moodle
  • platformie netacad.com

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Artykuły na blogu naukowym: [1] oraz  [2]

 

DANE KONTAKTOWE

mgr inż. Mateusz Liput
Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

Kampus WSIiZ w Kielnarowej

Centrum Edukacji Międzynarodowej

pokój: KM 102

tel.: 17 886 11 49

e-mail: mliput@wsiz.edu.pl

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn


KONSULTACJE

Kielnarowa
KM102, online, kontakt mailowy

Poniedziałek: 10:00 – 11:30

Konsultacje online

 

Assistant at the Department of Intelligent Systems and Networks.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2019.

Master of Computer Science (University of Information and Management in Rzeszow, Faculty of Applied Computer Science, 2019)

His scientific research interests focus on: computer networks, security of computer networks, sensor networks and Internet of Things. 

He completed the following CISCO academy courses: Cisco Certified Network Associate (CCNA), CCNA Security, Partner: NDG Linux Essentials.

He obtained instructor qualifications for the following courses: ETW – Experimenting with REST APIs using Webex Teams, ETW – Network Programmability with Cisco APIC-EM, ETW – Model Driven Programmability, CCNA R&S: Routing and Switching Essentials, CCNA R&S: Introduction to Networks, Introduction to IoT, IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data.

Obtained certificates: PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer, PCAP – Certified Associate in Python Programming.

Awards: Cisco Instructor Excellence Expert 2022, Cisco 5 Years of Service

In the 2019/2020 academic year, the coordinator project of patronage classes in the Computer Science and supervisor of IoTProject science club. 

Privately, he is interested in sports, especially football and mountain tourism.

 

Conducted courses:

Network technologies (CCNA) – laboratory,

Student materials depend on conducted classes will be available on:

  • Moodle platform
  • netacad.com platform

 

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Mgr inż. Mateusz Liput
Department of Intelligent Systems and Networks
e-mail: mliput@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM102
tel.: 017/ 886 11 49

 


Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content