Co dziś oznacza bycie Liderem innowacji?

Wyniki badań dotyczących diagnozy innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez Liderów innowacji, które są prowadzone przez WSIiZ w Rzeszowie od 2010 roku, określają Lidera innowacji jako przedsiębiorstwo, które zajmuje czołową lokatę w różnych rankingach innowacyjności (regionalnych i ogólnopolskich). Przedsiębiorstwo takie zazwyczaj wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową: a więc nowy lub istotnie ulepszony produkt/proces. Jednocześnie innowacje te winny być nowością przynajmniej dla przedsiębiorstwa je implementującego.