Jubileuszowe promocje doktorskie w dyscyplinie: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

21 czerwca 2021 r. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dr Wergiliusz Gołąbek przewodniczył uroczystym promocjom doktorskim uczestników Seminarium Doktoranckiego WSIiZ. Ośmioro promowanych złożyło przysięgę doktorską oraz odebrało dyplomy.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021