BIP WSIiZ
Rezultaty projektu / Project outputs

Rezultaty projektu / Project outputs

Najważniejsze rezultaty projektu  to:
• Gamification Body of Knowledge
• Good practice – an example of a gamified course
• Pomocnik wykładowcy – Lecturer’s toolbox

Dzięki opracowaniu założonych rezultatów nastąpi uzupełnienie zbioru posiadanych narzędzi i metod dydaktycznych o odpowiednio dobrane i dostosowane do potrzeb studentów i dydaktyków nowe, innowacyjne metody i techniki, służące podniesieniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, a co za tym idzie również ich motywacji i zaangażowania, co przełoży się ostatecznie na wzrost jakości kształcenia na uczelniach.
Rezultaty projektu będą dostępne w języku angielskim oraz zostaną udostępnione jako Otwarte Zasoby Edukacyjne, co rozszerzy zasięg oddziaływania projektu i wykorzystania jego efektów.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content