Pielęgniarstwo, choć uznawane za zawód przyszłości, z roku na rok odnotowuje wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowany personel medyczny. Związane jest to z pogarszającym się stanem zdrowia społeczeństwa, a także jego ogólnym starzeniem i podatnością na choroby cywilizacyjne. Profesjonalna i długotrwała opieka medyczna staje się więc niezbędna.

Praca pielęgniarki oraz pielęgniarza to zawód deficytowy – nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Nie jest ściśle związana jedynie z pracą w personelu medycznym szpitala. Wiąże się również z placówkami takimi jak: przychodnie medyczne oraz domy opieki społecznej. Aby wykonywać ten zawód, niezbędne jest zdobycie wykształcenia. Zacznij od wyboru studiów na Pielęgniarstwie we WSIiZ, prowadzonych w systemie weekendowo – popołudniowym. 

Pielęgniarstwo WSIiZ
Studiuj Pielęgniarstwo we WSIiZ.

Studia pielęgniarskie Rzeszów

Wybierając kierunek pielęgniarstwo we WSIiZ nabędziesz kompleksową wiedzę medyczną i okołomedyczną, umiejętności praktyczne, a także kompetencje społeczne – tak ważne podczas wykonywania tego zawodu. Pozwolą Ci one również sprostać postępowi technologicznemu. Przygotujemy Cię do udziału w procesie diagnostyczno-terapeutycznym poprzez umiejętność profesjonalnej współpracy z lekarzami i innymi członkami zespołu terapeutycznego.

Przedmioty na pielęgniarstwie

Czy wiesz, że zajęcia realizujemy w małych grupach? To niewątpliwie zwiększy efektywność procesu kształcenia. Dodatkowo dysponujemy własnym zapleczem dydaktycznym do praktycznej nauki zawodu w zakresie pielęgniarstwa. W jego skład wchodzą m.in. specjalistyczne laboratoria, zlokalizowane w budynkach Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Laboratoria, z których będziesz korzystać:

 • Biologii Ogólnej,
 • Anatomii i Fizjologii,
 • Immunologii i Biochemii,
 • Ratownictwa Medycznego,
 • Umiejętności Pielęgniarskich,
 • Biomechaniki i Kinezyterapii.

Podczas studiów pielęgniarskich zdobędziesz wiedzę m.in. z:

 • Podstaw pielęgniarstwa,
 • Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego.
 • Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego,
 • Położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego.

WSIiZ | Pielęgniarstwo Rzeszów

Kształcenie praktyczne

Ze względu na praktyczny profil studiów  kładziemy duży nacisk na zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Studiując pielęgniarstwo, zrealizujesz zajęcia praktyczne w wymiarze 1100 godzin oraz praktyki zawodowe – łącznie 1200 godzin.

Studia pielęgniarstwo| Kadra naukowo-dydaktyczna

Dzięki zatrudnianiu fachowej kadry naukowo – dydaktycznej, posiadającej duże doświadczenie w pracy ze studentami, a także liczący się dorobek naukowy i znaczące osiągnięcia naukowe, zagwarantujemy Ci naukę na najwyższym poziomie. Zajęcia na kierunku będą realizowane w oparciu o doświadczoną kadrę praktykujących lekarzy i pielęgniarek. Zapewnimy Ci także szerokie spektrum kontaktów z praktykami z zakresu pielęgniarstwa – Norint Sp. z o.o., Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Absolwent pielęgniarstwa

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę m.in. w:

 • szkołach,
 • klinikach,
 • szpitalach,
 • hospicjach,
 • sanatoriach
 • przychodniach,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Już teraz dowiedz się więcej o studiach na kierunku Pielęgniarstwo we WSIiZ.  Studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie? Postaw na kształcenie w języku angielskim i wybierz Nursing.

Nie zapomnij również o sprawdzeniu Klubu Absolwenta!