Książka kompleksowo przedstawia aktualny status i zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także organizację rehabilitacji leczniczej w Polsce. Omówiono w niej kompetencje, prawa i obowiązki fizjoterapeutów, a także możliwe formy organizacyjne rehabilitacji leczniczej i ich zakresy. Publikacja w zamierzeniu autorki ma stanowić kompendium podstawowej wiedzy o zawodzie i rodzajach działalności leczniczej w zakresie rehabilitacji, dla każdej osoby wykonującej zawód fizjoterapeuty.

Posługując się przystępnym językiem dr Małgorzata Paszkowska wskazuje m.in.:
– jakie są cechy zawodu fizjoterapeuty kształtujące jego pozycje zawodową,
– jakie są generalne rodzaje rehabilitacji i podstawowe definicje z nią związane,
– jaki jest system kształcenia dyplomowego i podyplomowego fizjoterapeutów,
– jakie są warunki formalne dostępu do zawodu fizjoterapeuty oraz ograniczenia w wykonywaniu tego zawodu,
– jakie są prawne i etyczne standardy wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
– jak funkcjonuje samorząd zawodowy fizjoterapeutów,
– jakie są zasady zakładania i funkcjonowania zakładów rehabilitacji leczniczej i prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych,
– jakie są rodzaje świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej,
– jakie są formy rehabilitacji leczniczej poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego (m.in. rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS, KRUS).

Książka adresowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów oraz do osób zarządzających podmiotami, w których udzielane są świadczenia rehabilitacji leczniczej, a także do studentów kierunku fizjoterapia oraz do innych osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rehabilitacji leczniczej w Polsce.