Serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład w ramach projektu Akademia Zdrowia 50+ pt. „Poszukiwanie nowych terapii antydepresyjnych i ich skutki działań w męskim układzie rozrodczym”. Wykład odbędzie się 15.11.2023 r. o godzinie 17.00 w auli głównej im. prof. Jerzego Chłopeckiego W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Akademia Zdrowia 50+ to cykl wykładów i warsztatów o tematyce prozdrowotnej. Projekt jest kierowany do wszystkich osób powyżej 50 roku życia. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz ukazanie jej przydatności w życiu codziennym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. Projekt Akademia Zdrowia 50+ jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Wykład poprowadzi Anna Tabęcka-Łonczyńska, doktor habilitowany nauk biologicznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, doktor nauk weterynaryjnych w zakresie rozrodu, profesor w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki WSIiZ. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, której główne zainteresowania dotyczą wpływu ksenobiotyków oraz substancji o działaniu przeciwdepresyjnym na komórki męskiego układu rozrodczego.

Możliwe jest uczestnictwo na żywo lub online – prosimy wtedy o wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie do dnia 15.11.2023 do godz. 12.00. W odpowiedzi prześlemy link do transmisji wykładu na podany przez Państwa adres email.

Depresja to choroba cywilizacyjna, na którą składa się zespół zaburzeń nastroju i emocji. Wg Światowej Organizacji Zdrowia jest to jedna z czterech najpoważniejszych chorób na świecie. Stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy. Rozpoznanie i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia jest kluczowe dla powrotu do zdrowia. Natomiast nieleczona depresja może prowadzić do ciężkich powikłań, włącznie ze skutkiem śmiertelnym. Obecnie najpopularniejszą metodą leczenia jest farmakoterapia połączona z psychoterapią. Jednakże podczas stosowania leków występują niepożądane objawy. Ponadto wiele zarejestrowanych medykamentów nie przynosi żadnych efektów. Spośród efektów ubocznych stosowania terapii farmakologicznych można wyróżnić zaburzenia płodności oraz brak libido. Dlatego poszukuje się nowych terapii, które pozwolą zwiększyć skuteczność leczenia, ale również jakość życia pacjentów.

Podczas wykładu dowiecie się Państwo:

  • czym jest depresja
  • jakie terapie wykorzystywane są do leczenia depresji
  • jak działają popularne leki na depresję
  • jakie są skutki działania terapii przeciwdepresyjnych
  • co nowego w leczeniu depresji.

DOROBEK NAUKOWY PRELEGENTKI:

Prof. dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska to autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Była kierownikiem i wykonawcą takich projektów naukowych jak:. „Znaczenie autofagii w regulacji sezonowej aktywności rozrodczej dojrzałych samców żubra (Bison bonasus)” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2017-2018), “Sezonowe zmiany zwrotnego i docelowego transferu hormonów steroidowych w naczyniach narządów rozrodczych samca świni domowej” (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2010), „Czy informacja o zmianach oświetlenia w środowisku naturalnym może być przenoszona drogą humoralną (fototransdukcja humoralna) z siatkówki oka do ośrodkowego układu nerwowego? (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007 – 2010), „Sezonowe zmiany koncentracji hormonów steroidowych, tarczycowych, leptyny i czynników wzrostu we krwi obwodowej oraz ich receptorów w gonadach loszek krzyżówek świniodzika. Całkowita aktywność antyoksydacyjna” (grant zamawiany KBN, 2003-2005).

Ponadto brała udział w projektach: „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Szkolnictwo wyższe i nauka” finansowany z Funduszy Europejskich, a także była wykonawcą licznych projektów wewnętrznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jest edytorem w czasopiśmie Endocrinology and Metabolic Research i autorem ponad 45 recenzji naukowych dla różnych czasopism.
Odbyła staże naukowe w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytet w Helsinkach, w Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych, na Uniwersytecie w Zurychu oraz Politechnice w Portalegre (Portugalia).

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.