Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zaprasza na bezpłatne kursy języka polskiego. Każdy z uczestników kursu językowego otrzyma miesięczne stypendium w kwocie 1500 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania w Rzeszowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 975 000 zł w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”, organizowanego przez Narodową Agencję  Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem Programu jest umożliwienie studentom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. kontynuowania studiów lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach w okresie do września 2022 roku.

Warunki programu:

Uczestnikiem programu może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo ukraińskie,
  • przekroczyła granicę ukraińsko-polską nie wcześniej niż 24 lutego 2022,
  • posiada status studenta ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022,

W ramach programu Solidarni z Ukrainą uczestnikowi przysługuje:

  • udział w bezpłatnych kursach językowych,
  • opieka psychologiczna i prawna.

Wsparcie finansowe

Każdy z uczestników kursu językowego otrzyma miesięczne stypendium w kwocie 1500 zł. Stypendium wypłacane będzie  przez cały okres, w którym uczestnik bierze czynny udział w kursie językowym oraz przebywa na terytorium Polski.

Uczestnicy Programu, w okresie objęcia ich wsparciem w ramach Programu, nie mogą pobierać innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Zasady rekrutacji

Obywatele Ukrainy, którzy chcą rozpocząć kurs językowy w wymiarze 15 godzin tygodniowo (całość kursu 90 h) w ramach programu Solidarni z Ukrainą powinni dopełnić poniższych formalności:

  • Złożyć podanie o przyjęcie na kurs (wzór podania)
  • Dostarczyć oświadczenie uczestnika kursu (wzór oświadczenia),
  • Złożyć dokument potwierdzający wjazd na terytorium RP nie wcześniej niż dnia 24 lutego 2022 roku.

Termin: zgłoszenia przyjmowane są do 8 sierpnia 2022 r. – uzupełnij formularz rejestracyjny.

Kontakt

Dział Rekrutacji Studentów ze Wschodu
Ul. Sucharskiego 2, 35 – 225 Rzeszów
E-mail: ua@uitm.edu.eu