W Akademickim Klubie IQ odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów rocznego kursu nauki języka angielskiego Foundation Year. Podczas wydarzenia rozdano certyfikaty uczestnikom kursu oraz wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych studentów.  

Podczas wydarzenia został podsumowany również konkurs „Kartka do Dnia Europy”, który był realizowany przez prowadzących moduł „Polska i UE”. Wręczone nagrody ufundowało Europe Direct Rzeszów. 

W imieniu organizatorów przedsięwzięcia uroczystość poprowadził mgr Mykola Voronin – Zastępca Kierownika Działu Rekrutacji oraz Koordynator kursu Foundation Year przy współpracy z Kierownikiem Dziekanatu Studiów Anglojęzycznych – mgr Anetą Galant. W roku akademickim 2022/2023 ponad 50 osób wykształciło się na kursie Foundation Year i podeszło do egzaminu językowego na poziomie B2. Uczestnicy kursu pochodzą m.in. z Kazachstanu, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy, Kirgistanu, Uzbekistanu, Iranu, Wietnamu, Jemenu i Arabii Saudyjskiej. Już dziś zapraszamy do rekrutacji na nowy rok akademicki! – informuje i zaprasza Mykola Voronin, Zastępca Kierownika Działu Rekrutacji oraz Koordynator kursu Foundation Year.

Spotkanie zakończyło się warsztatami na świeżym powietrzu pt. „Dream Map” podczas których studenci tworzyli swoje mapy marzeń na te wakacje oraz na następny rok akademicki.