W ramach inicjatywy #ZainwestujWSiebie Santander Universidades oferuje 5 programów szkoleniowych dla niemal 1,5 tysiąca studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową.

Stypendia #ZainwestujWSiebie są realizowane przez Grupę Santander w semestrze zimowym 2020/2021. Mają one pomóc studentom i absolwentom lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy. Celem programu jest przeciwdziałanie problemowi bezrobocia, które dotyka w szczególności młodych ludzi. #ZainwestujWSiebie to okazja na zdobycie wartościowych kompetencji i certyfikatów w aż pięciu różnych programach:

  • Akademia Santander Universidades: 200 studentów i absolwentów będzie miało możliwość wzięcia udziału w 9 spotkaniach online z najwyższą kadrą zarządzającą Santander Bank Polska. Uczestnicy będą mogli posłuchać wystąpień Prezesa Zarządu Michała Gajewskiego, Członków Zarządu, wysokiej rangi dyrektorów oraz Prezes Fundacji Santander Bank Polska Marzeny Atkielskiej. Inicjatywa ma na celu zainspirować młodych ludzi do dalszego rozwoju i wskazać możliwe ścieżki rozwoju, kluczowe kompetencje przyszłości oraz trendy z rynku finansowego. Aplikacja możliwa do 30.10.2020

  • Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych: 200 stypendiów dla studentów działających w Kołach Naukowych. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Aplikacja była możliwa do 20.10.2020
  • Stypendia Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 stypendiów skierowanych studentów i młodych absolwentów z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Celem programu jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, kreatywności, negocjacji, podejmowania decyzji. Aplikacja możliwa do 12.11.2020
  • Stypendia Santander English for Professional Development – Upenn: 500 stypendiów dla studentów i absolwentów, których angielski nie jest językiem ojczystym, z maksymalnie 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Celem jest zwiększenia umiejętności językowych i wiedzy w zakresie rozwoju zawodowego na globalnym rynku pracy, wybraniaj ścieżki zawodowej i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacja możliwa do 16.12.2020
  • Stypendia Santander Women Emerging Leaders – LSE: 125 stypendiów dla kobiet z doświadczeniem zawodowym od 5 do 12 lat. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności przywódczych i negocjacyjnych kobiet na obecnym etapie kariery zawodowej. Aplikacja możliwa do 09.11.2020

Aplikacja na wszystkie programy odbywa się poprzez platformę Santander-grants.com.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

#ZainwestujWSiebie, szkolenie, Santander, program