Czym dla młodych mieszkańców Podkarpacia jest Europa? Jak wygląda ich codzienność? Jak realizują swoje pasje? Czy i jak angażują się w sprawy publiczne? To zagadnienia poruszane podczas debaty „Youth. We can!” realizowanej przez Europe Direct Rzeszów w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022.

Dedykując 2022 rok młodym ludziom Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej wskazywała na inspiracje, które możemy czerpać od młodych ludzi. Dlatego też do rozmowy o Europie, pasjach i zaangażowaniu zaprosiliśmy laureatki tegorocznej edycji Plebiscytu Student Roku WSIiZ oraz młodych ludzi, którzy udzielali i nadal udzielają wsparcia Ukrainkom i Ukraińcom przybyłym po wybuchu wojny w Ukrainie na Podkarpacie – informuje Ewa Nowak-Koprowicz, koordynatorka Europe Direct Rzeszów.

Debata podzielona została na dwa panele. W pierwszym, Karolina Zawiślak, przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSIiZ oraz laureatka Plebiscytu Student Roku WSIiZ w kategorii Lider rozmawiała z nagrodzonymi w konkursie: Wiktorią Kowal (kategoria Społecznik), Anną Lichtarską (kategoria Naukowiec), Anną Misiarz (kategoria Sympatyk) i Tariro Jonga (wyróżnienie w kategorii Sympatyk). W drugim, Ewa Nowak-Koprowicz zaprosiła do rozmowy Mikołaja Voronina, koordynatora WSIiZ ds. sytuacji kryzysowej w Ukrainie, Marharytę Reveniuk, wykładowcę w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej Kolegium Zarządzania oraz Olenę Mitinę, Specjalistkę ds. marketingu. 

Debata odbędzie się 25 listopada br. o godz. 18:00 na kanale FB Europe Direct Rzeszów.