5 paneli tematycznych oraz ponad 100 uczestników reprezentujących 17 krajowych uczelni – do historii przechodzi XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”.

Tegoroczna edycja konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.  W konferencji udział wzięli młodzi naukowcy z 17 uczelni (akademii, uniwersytetów i politechnik oraz innych uczelni publicznych i niepublicznych), na różnym etapie swojej ścieżki naukowej: w większości byli to studenci, ale również doktoranci i doktorzy, a także zdolni uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, którzy nie odstawali poziomem od swoich starszych kolegów, czego dowodem są zdobyte dwa wyróżnienia na najciekawsze prezentacje – podsumowuje Monika Ślepecka z Działu Nauki WSIiZ, organizatorka konferencji. Uczestnicy zaprezentowali łącznie 56 referatów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Wzięłam udział w konferencji, ponieważ chciałam zobaczyć jak wygląda środowisko naukowe – takie jeszcze nie do końca profesjonalne, bo tutaj mamy do czynienia z wystąpieniami prowadzonymi głównie przez studentów. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe i rozwijające – mówi Agata Aftowicz – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która uzyskała I miejsce w panelu Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu.

Anetta Bała, studentka WSIiZ na kierunku Zarządzania II stopnia, która uzyskała wyróżnienie w panelu Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu, zdradza szczegóły swojego wystąpienia: W trakcie konferencji mówiłam o wskaźnikach fiskalizmu i jak wpływają one na liczbę nowootwieranych działalności gospodarczych w ramach Unii Europejskiej. Jeśli ktoś interesuje się, gdzie są lepsze warunki do otwierania działalności niż np. w Polsce, to może zobaczyć takie porównanie: w którym kraju jest najmniejsze obciążenie podatkowe i gdzie najłatwiej rozpocząć działalność gospodarczą.

Nagrodzeni i wyróżnieni

W każdym z pięciu paneli tematycznych odbył się konkurs na najciekawszy referat. W drodze głosowania sami uczestnicy wyłonili następujących zwycięzców i wyróżnionych:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

25.05.2022 r.
I miejsce: Julia Wincenciak (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Wyróżnienie: Jakub Boratyn, Klaudia Bukowińska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Stanisław Dryja (Politechnika Krakowska)

26.05.2022 r.
I  miejsce: Piotr Nakonieczny (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
Wyróżnienie: mgr Joanna Olszowy (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu)
Wyróżnienie: Magdalena Wantoch-Rekowska (Akademia Pomorska w Słupsku)

INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU

25.05.2022 r.
I miejsce: dr Aleksandra Rzepecka (Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki)
Wyróżnienie: Martyna Araszkiewicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu)
Wyróżnienie: Anetta Bała (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

26.05.2022 r.
I miejsce: Agata Aftowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Wyróżnienie: Milena Sinacka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Azamat Aizbekov (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I IT

25.05.2022 r.
I miejsce: Sławomir Jasina (Politechnika Rzeszowska)
Wyróżnienie: Bartosz Ślepecki (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Maksymilian Kwiatkowski, Piotr Matusiewicz (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)

26.05.2022 r.
I miejsce: Dominik Maciąg (Politechnika Rzeszowska)
Wyróżnienie: Krzysztof Słoma, Julia Skorbiłowicz (Politechnika Białostocka)
Wyróżnienie: Daniil Fallovskyi (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

NAUKI MEDYCZNE I ZDROWIE – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

25.05.2022 r.
I miejsce: Karolina Paszek (Państwowa Wyższa Szkoła Technologiczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Wyróżnienie: Paulina Matuszewska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Paulina Lechwar, Magdalena Lasota (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

26.05.2022 r.
I miejsce: Martyna Masicz, Jagoda Lachowska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Anna Król (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)
Wyróżnienie: Monika Szczepanik (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA

25.05.2022 r.
I miejsce: Izabela Lenczowska, Dominika Mazur, (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Patryk Soliński, Karolina Sondej (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
Wyróżnienie: Patrycja Głodek (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Referaty, które uzyskały pozytywną recenzję, będą opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ: Studia Humana, Social Communication oraz Financial Internet Quarterly

Jedna konferencja, wiele możliwości

W ramach konferencji odbył się również wykład otwarty pt. „Jak komunikować wyniki badań w 2022 roku? Web 2.0 i Etos 1.0”. Został on wygłoszony przez dr Kamila Łuczaja z Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Młodzi naukowcy uczestniczyli również w warsztatach pn. „Zainspirowani nauką i technologią – inkubacja i akceleracja pomysłów biznesowych opartych na wiedzy we współpracy z korporacjami” – przeprowadził je Daniel Dereniowski, przedstawiciel firmy HugeTECH. Celem warsztatów było przekazanie praktycznej wiedzy, którą słuchacze mogą teraz wykorzystać w komercjalizacji swojej własności intelektualnej, a tym samym w jej upowszechnianiu w środowisku biznesowym.

Głównym celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców na ogólnopolskim forum, integracja środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów i doktorantów, a także pokazanie możliwości łączenia nauki i biznesu poprzez współpracę z otoczeniem i komercjalizację badań.

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka”. Konferencję wspiera także Europe Direct Rzeszów, które zdecydowało się przyznać vouchery do księgarni o wartości 200 zł i 100 zł dla zwycięzców konkursu na poster o tematyce unijnej. Głównym partnerem konferencji było Podkarpackie Centrum Innowacji