Koła naukowe i organizacje WSIiZ dają możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy. 23 listopada, w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbył się dwunasty Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, podczas którego koła naukowe zaprezentowały swoją bogate ofertę. Koordynatorami wydarzenia był Dział Nauki oraz Mateusz Krawczyk – Przewodniczący Rady Kół Naukowych.

Jak co roku, celem organizacji takiego przedsięwzięcia było zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności studenckiej. Swoją działalność zaprezentowali studenci z 16 kół naukowych i organizacji studenckich działających w WSIiZ:

 • Finansowe Koło Naukowe FLOW
 • Aviation Management Club
 • Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON
 • Koło Naukowe Kryminalistyki
 • Koło Naukowe Wzornictwa i Druku 3D
 • Koło naukowo-fotograficzne im. Gustava Metzgera
 • Koło Naukowe Projektowania Graficznego DRUGI WYMIAR
 • Koło Naukowe Multimediów i Gier Komputerowych
 • Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami
 • Koło Naukowe „EU Club”
 • Koło Naukowe „Nowe Media”
 • Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych
 • Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej
 • Koło Naukowe „Rehabilitant”
 • Medyczne Koło Naukowe Dietetyków „Eskulap”
 • Samorząd Studencki

Swoje stanowisko przygotował także Dział Współpracy z Zagranicą.

Organizacja Dnia Otwartego przebiegała podobnie, jak w latach ubiegłych. Każde koło naukowe/organizacja miało swoje stanowisko, na którym przedstawiciele odpowiadali na pytania osób zainteresowanych działalnością. Dodatkowo, odwiedzający mogli wziąć udział w konkursach i quizach, w których do wygrania były gadżety WSiIZ oraz nagrody od sponsorów.

W Dniu Otwartym Kół Naukowych uczestniczę już od szeregu lat jako opiekun Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych. Dzięki temu mogę spojrzeć zarówno na tę imprezę, jak i na samą działalność kół naukowych na naszej Uczelni z trochę dłuższej perspektywy czasowej. To, co widać na stoiskach poszczególnych kół, to coraz lepsze wyposażenie, jakim dysponują studenci. Nie we wszystkich dziedzinach sprzęt jest potrzebny, ale te koła, które w jakiś sposób są związane z nowoczesną technologią, bardzo tego potrzebują. Sprzęt co prawda nie zastąpi kreatywności i zaangażowania, ale jest to bardzo pomocne w realizacji interesujących projektów, z którymi można pokazać się na konferencjach naukowych, czy też na konkursach. Liczę na to, że w ciągu nadchodzących miesięcy roku akademickiego będziemy mieli okazję usłyszeć o nowych osiągnięciach naszych studentów – powiedział dr Marek Jaszuk z Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych.

Wśród atrakcji, które cieszyły się największym zainteresowaniem odwiedzających były: profesjonalne sesje zdjęciowe, gry planszowe i logiczne, udział w pracach Laboratorium Kryminalistyki, studenci w „egzotycznych”, kolorowych strojach narodowych, gry symulacyjne, Xbox, okulary do wirtualnej rzeczywistości, konsultacje dot. spraw finansowych i ekonomicznych, masaże ciała, profesjonalny makijaż oraz konsultacje medyczne i kosmetyczne.

– Tegoroczny dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, przebiegł w wyjątkowo szybkim tempie, co utwierdza mnie w przekonaniu, że tego typu wydarzenia są wyczekiwane przez studentów, a przede wszystkim potrzebne. Obserwując wszystkich, którzy podchodzili do stanowisk, zadawali pytania, chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o kołach naukowych, jestem przekonany, że warto było włożyć w to wydarzenie pełnie wysiłku, aby każdy z przybyłych mógł znaleźć miejsce do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Osoby prowadzące poszczególne stanowiska nie tylko zachęcały do dołączenia do koła naukowego, ale także starały się budować miłą atmosferę, dając poznać zarówno swoje koło, jak i siebie. Mam nadzieję, że Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, będzie impulsem do działań naukowych dla studentów oraz źródłem pomysłów do działań na kolejny rok akademicki – mówi Mateusz Krawczyk, Przewodniczący Rady Kół Naukowych WSIiZ.

Tradycyjnie przeprowadzono również ankietę, w której uczestnicy Dnia Otwartego mogli głosować na najbardziej atrakcyjne stanowisko. W tym roku zwyciężyło Koło naukowo-fotograficzne im. Gustava Metzgera pod opieką mgr Dominiki Piętak, która tak komentuje to wyróżnienie: „Niezmiernie cieszymy się, że w konkursie doceniono nasze zaangażowanie. Satysfakcja jest tym większa, iż  zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki pracy grupowej. Mamy nadzieję, że minione wydarzenie zaowocuje jeszcze większą liczbą studentów, którzy do nas dołączą. Podczas spotkań uczymy się technicznych podstaw fotografowania, ale ćwiczeniom tym towarzyszy badawcza postawa wobec tworzenia i oglądania fotografii. Przejmując w tym roku opiekę nad Kołem Naukowym Fotografii nadałam mu patronat Gustava Metzgera. Jest to wybitny artysta-aktywista, paradoksalnie nie fotograf, ale człowiek, który nad medium fotograficznym podejmował wyjątkowe rozważania. Chciałabym, aby fotografia była dla studentów doskonałym pretekstem do współdziałania. Środkiem, który służyć będzie do obserwacji rzeczywistości, który wzmacnia uważność i który mobilizuje do bycia aktywnymi w obszarze społecznym”.

Kolejne miejsca zajęły: Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej, Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON, Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych i Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami.

Nagrodę główną w konkursie na najbardziej atrakcyjnie zorganizowane stoisko (300 zł) ufundowała Fundacja na rzecz nauki – Talenty, która była patronem honorowym imprezy.