W II edycji Nagrody Karty Różnorodności WSIiZ otrzymała wyróżnienie za Most Jedności: #Razem dla Ukrainy, czyli działania podejmowane na rzecz uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej napaści na ten kraj w 2022 roku. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności we Wrocławiu, którego organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z Urzędem Miejskim Wrocławia oraz Urzędem m.st. Warszawy. Partnerem inauguracji było Credit Agricole.

Polski Miesiąc Różnorodności jest częścią European Diversity Month organizowanego w maju przez Komisję Europejską. Nagrodzonych zostało kilkanaście najlepszych inicjatyw związanych z budowaniem spójności społecznej w Polsce w trzech kategoriach: DEI w biznesie, DEI w samorządach i DEI w organizacjach pozabiznesowych. Koncepcja DEI zakłada promowanie tolerancji, zwiększanie akceptacji dla różnorodnych grup społecznych (w tym tych, które dotąd były dyskryminowane lub niedostatecznie reprezentowane), a także zachęcanie do integracji w relacjach międzyludzkich, nazwa pochodzi od skrótu DEI czyli: diversity – różnorodność, equity – równość, inclusion – włączenie.

Most Jedności: #RazemdlaUkrainy

Jury konkursu doceniło działania podjęte przez Władze i Społeczność Akademicką WSIiZ na rzecz Ukrainy po rosyjskiej napaści na ten kraj w 2022 roku. Złożyły się na nie między innymi:

– zaadaptowanie przestrzeni Klubu Akademickiego IQ i uruchomienie Świetlicy dla Uchodźców z Ukrainy, w której ponad 6000 naszych sąsiadów znalazło opiekę psychologiczną i prawną, uczestniczyło w zającach edukacyjnych i skorzystało z ciepłego posiłku.

– bezpłatne szkolenia dot. uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

– warsztaty arteterapii dla dzieci we współpracy z Grupą ERGO Hestia.

– pomoc materialna dla obywateli Ukrainy w kraju macierzystym oraz przebywającym w Polsce – projekt edukacyjny Start IT – Cisco4Ukraine, realizowany we współpracy z Cisco Networking Academy. Projekt został zainaugurowany w lutym 2023 roku, a jego realizacja przewidziana była do 2025 r. Zakładany wskaźnik przeszkolonych osób (10 tys.) został osiągnięty już na początku 2024 r.

Przyznanie Nagrody Karty Różnorodności WSIiZ to nie tylko docenienie dotychczasowych osiągnięć uczelni, ale także ważny sygnał dla innych instytucji edukacyjnych i organizacji, inspirujący do podjęcia podobnych działań na rzecz wsparcia społeczności lokalnych i międzynarodowych w obliczu konfliktu. WSIiZ udowodniła, że edukacja i integracja mogą iść w parze z humanitarnym zaangażowaniem, stanowiąc solidny fundament dla budowania lepszej przyszłości dla wszystkich – podkreśla Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmu, prof. WSIiZ.

 

Czym jest Karta Różnorodności?

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowaną w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy (27 krajów).

Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOB wspiera i promuje zagadnienia związane z różnorodnością w miejscu pracy. Przykładem tego są między innymi publikacje: „Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie” (2009) czy „Zarządzanie różnorodnością w Polsce” (2009). Motto FOB to: „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes”.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przystąpiła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności 28 września 2022 roku.

 

Wszyscy Laureaci II edycji Nagrody Karty Różnorodności

 DEI w biznesie:

Aktywizm korporacyjny

 • Nagroda: Intel aktualizuje bajki – Intel Technology Poland.
 • Wyróżnienie:
  – #HEJTOUT – T-Mobile Polska i Fundacja SEXEDPL zmniejszają moc hejtu w sieci – T-Mobile Polska
  – LGBT+ Diamonds Awards – NatWest Group Polska
  – #MaszMocnaHejt #SzkodaŻycianaHejt – UNIQA Polska
 • Nagroda Internautów: „Zdrowie w głowie” – kampania i działania na rzecz osób neuroróżnorodnych oraz osób kryzysie zdrowia psychicznego – TVN Warner Bros. Discovery

Nowatorskie podejście

 • Nagroda: Każdy proces dla każdego pracownika – Any member any process (AMAP) – Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.
 • Wyróżnienie:
  – EY Neurodiversity Center of Excellence – EY
  – Urlop menstruacyjny –  CD PROJEKT RED
 • Nagroda Internautów: Urlop menstruacyjny – CD PROJEKT RED

Partnerstwo

 • Nagroda: Program tutorsko-stypendialny „Wiedza do potęgi” z Fundacją Ocalenie – Fundacja BNP Paribas.
 • Wyróżnienie:
  – Samsic na rzecz różnorodności – „Zgrajmy się w pracy” – Samsic Polska
  – Wsparcie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – Nationale-Nederlanden
 • Nagroda Internautów: Wsparcie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – Nationale-Nederlande

Prawa Dziecka w Biznesie

 • Nagroda: Torby pełne szacunku – IKEA Retail.
 • Nagroda Internautów: Torby pełne szacunku – IKEA Retail

Wolontariat pracowniczy

 • Nagroda: Inter Akcja – PwC.
 • Wyróżnienie:
  – STOP HUNGER & Wolontariat pracowniczy – Sodexo Polska Sp. z o.o.
  – Welcome! Program profesjonalnego wsparcia dla kobiet z Polski I Ukrainy –  Citi Handlowy
 • Nagroda Internautów: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami – współpraca EY GDS Poland i Fundacji Aktywnej Rehabilit – EY Global Delivery Services

DEI w samorządach:

 • Nagroda: Centrum Inicjatyw Rodzinnych na rzecz budowania spójności społecznej – Poznańskie Centrum Świadczeń.
 • Nagroda Internautów: Respektrum autyzmu – Urząd Miejski Wrocławia

DEI w sektorze pozabiznesowym:

 • Nagroda: Dom Spokojnej Młodości – Fundacja OFFschool.
 • Wyróżnienie:
  – Sprawny staż – Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia
  – Most Jedności: #RazemdlaUkrainy – Wyższa Szkoła Informatyki w Rzeszowie
 • Nagroda Internautów: #UprzedźUprzedzenia – Fundacja Humanity in Action Polska
 • Wyróżnienie Internautów: Dom Spokojnej Młodości – Fundacja OFFschool