Wyróżnienie „Akademicki Oscar 2020” oraz certyfikat „Uczelnia Liderów” dla WSIiZ. Tak zdecydowała Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Za nami jubileuszowa, X edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

W opinii niezależnych członków komisji certyfikacyjnej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest: „Uczelnią nowoczesną, prestiżową, zarządzaną dynamicznie i zgodnie z orientacją projakościową. Szkoła posiada silny potencjał naukowy i dydaktyczny, jak też znakomicie rozwinięty kapitał relacyjny, zwłaszcza w zakresie kooperacji z biznesem. Oceniana jednostka należy do liderów rynku edukacyjnego, nie tylko w skali krajowej, ale również międzynarodowej, wyróżniając się na tym rynku m.in. innowacyjnymi programami kształcenia, stopniem umiędzynarodowienia działalności oraz jakością prowadzonych badań, których wyniki znajdują zastosowanie w procesach dydaktycznych.”

Dodatkowo, organizatorzy docenili oferowane przez Uczelnię projekty i programy, wśród nich te wdrażane w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  przyczyniające się do rozwoju u studentów kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy. 

W tym roku organizatorzy po raz pierwszy postanowili także przyznać specjalne wyróżnienie – „Akademickiego Oskara”. Ze względu na jubileuszową, dziesiątą edycję konkursu „Uczelnia Liderów”, zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wybrał  uczelnie najwyżej oceniane w dotychczasowych edycjach programu. Organizatorzy postanowili docenić te jednostki, które nadal mogą być wzorem do naśladowania dla innych szkół wyższych pod względem m.in. jakości kształcenia, współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz kształcenia ukierunkowanego na kreowanie kompetencji liderskich.

 

Akademicki Oskar WSIiZ