Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała niemal milion złotych na utrzymanie potencjału badawczego i rozwój naukowy w 2020 roku. Lokuje nas to na trzecim miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce.

WSIiZ otrzymała subwencję w wysokości 910 900 zł. Więcej niż rzeszowska uczelnia otrzymały tylko dwie warszawskie uczelnie niepubliczne, tj.; Akademia Leona Koźmińskiego – 1 090 400 zł oraz SWPS – 2 808 100 zł.

Z puli ministerialnej subwencji WSIiZ finansuje badania statutowe zespołów badawczych, profesjonalne przygotowanie językowe (tzw. proofreading) tekstów przeznaczonych do publikacji w międzynarodowych czasopismach oraz tekstów monografii w wiodących krajowych wydawnictwach,  a ponadto wizyty badawcze i udział w konferencjach naukowych. W minionym roku pracownicy uczelni wyjeżdżali między innymi do USA, Brazylii, Rosji, Estonii czy Niemiec. Dzięki subwencji finansowane są również projekty pilotażowe, rozwijane w konkursach badawczych prowadzonych przez instytucje takie jak Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Co warte podkreślenia, WSIiZ wspiera zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców.

Dofinansowanie z subwencji otrzymała do tej pory m.in. mgr Martyna Zagórska-Dziok, która właśnie składa projekt do Narodowego Centrum Nauki do konkursu PRELUDIUM. Asystentka w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych, zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku, chce w swoich badaniach skupić się na terapii chorób skóry przy użyciu kannabidiolu jako substancji czynnej.

Martyna Zagórska-Dziok informuje: ,,Finansowanie otrzymane w ramach dotacji statutowej pozwoliło mi na zsyntetyzowanie oraz wykonanie oceny właściwości biologicznych nowych matryc hydrożelowych mogących znaleźć potencjalne zastosowanie w  leczeniu chorób dermatologicznych. Obiecujące wyniki otrzymane z wykorzystaniem hydrożeli z wbudowaną substancją czynną – genisteiną, zainspirowały mnie do napisania projektu  w ramach konkursu Preludium ,, Nowe biomateriały hydrożelowe dla dermatologii i kosmetologii – synteza, charakterystyka i ocena biologiczna” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki . Projekt zakłada zastosowanie kannabidiolu jako substancji czynnej w różnego rodzaju biomateriałach hydrożelowych przeznaczonych do terapii chorób skóry, ściśle związanych ze stanami zapalnymi, infekcjami bakteryjnymi oraz stresem oksydacyjnym”.

Filozofka dr Magdalena Hoły-Łuczaj dodaje: „Dzięki środkom z DS mogłam uczestniczyć w prestiżowej, cyklicznej konferencji the Society for the Philosophy of Technology (SPT), która w 2019 roku odbywała się w Teksasie. Filozofia techniki jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi filozofii, co nie powinno dziwić, zważywszy na to, jak technika przekształca nasze codzienne życie. W Teksasie prezentowałam referat dotyczący konieczności dialogu filozofii techniki z etyką środowiskową w obliczu kryzysu ekologicznego. Udział w konferencji SPT umożliwił mi nawiązanie wielu wartościowych, międzynarodowych kontaktów naukowych, a dyskusja po referacie pozwoliła mi doprecyzować moje stanowisko, co z kolei ułatwiło mi późniejszą publikację w prestiżowym czasopiśmie „Philosophy and Technology”.

Subwencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest obliczana na podstawie algorytmu, który uwzględnia kategorie naukowe, ocena osiągnięć naukowych pracowników dokonywana jest raz na cztery lata. Całość komunikatu MNISW znajduje się TUTAJ.

Nauka WSIiZ